About Our KINGDOM Coin2.0

KINGDOMCOIN2.0 бол та бидний бодит амьдрал дээр хэрэглэж боломжтой бодит цахим нууцлал болоод мөнгөн дэвсгэртийн шинэ трэндийг бий болгож байгаа билээ.
KINGDOMCOIN2.0 бол энгийн цахим мөнгөнөөс өөрөөр бодит амьдрал дээр бэлэн мөнгө шиг хэрэглэж болох гэсэн анхны зорилготой юм.

Бодит цахим мөнгө

Та бид бодит амьдрал дээр мөнгөн дэвсгэртээр ашиглаж болох бодит мөнгийг бий болгох зорилгоор эхэлсэн.
Хэвшмэл цахим мөнгөний давуу тал нь мэдээж хэрэг нэг нэг шатаар ахисан KINGDOMCOIN2.0 юм.

Хамгийн шуурхай гүйлгээ

킹덤코인2.0은KINGDOMCOIN2.0 нь 1секунд хүрэхгүй хугацаанд шилжүүлэг хийх ба энэ хурдаараа гайхагдаж байна.
Та бидний бодит амьдрал дээр хэрэглэх боломжтой бодит цахим мөнгө болохын төлөө гол зорилгоо тавин ажиллаж байна.

Хакердах боломжгүй хамгийн зөөлөн Block chain.

KINGDOMCOIN2.0 бол хамгийн хөнгөн Block chain-г ашигладаг.
Цаашдаа хэрэглэгчийн тоо хурдацтай өссөн ч KINGDOMCOIN2.0 г ухаалаг утаснаас ч хялбархан хэрэглэж болох боломжтой.

Global KINGDOM

Who we are

KINGDOMCOIN2.0 нь Хятадаас эхлэн Солонгос, Япон, Тайланд, Вьетнам, Камбуж, Энэтхэг, Араб зэрэг дэлхий нийтэд өөрийн үйл ажиллагаа явуулж байна.

KINGDOMCOIN2.0 нь төвлөрсөн болоод төвлөрсөн бус гэсэн хүрээг хамрах ба шинэ цахим мөнгөний системийг баримтлан явж байна.

KINGDOMCOIN2.0 нь IOT д тулгуурлан программыг зохион байгуулсан нь мэдээж хялбар бөгөөд хурдан дэлхийн хаанаас ч хэрэглэх боломжтой цахим нууцлал болоод мөнгөн дэвсгэртийн шинэ түүхийг бий болгоно гэсэн бат итгэлтэй байгаа билээ.

Одоогийн байдлаар үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа улс орнуудын газар дээрх төлөөлөгч

KINGDOMCOIN2.0 нь дэлхийн нийтээр тархаж байна.
Одоогийн байдлаар 4-н улсад төлөөлөгчийн газраа байгуулан ажиллаж байгаа ба дэлхий нийтээр тархсаар байна.