About Our KINGDOM Coin2.0

Kingdom Coin2.0 đang tạo ra xu hướng mới của đồng tiền ám hiệu hóa ảo mà có thể dùng được trong cuộc sống sinh hoạt thực tế của chúng ta.

Đồng tiền ảo chân chính.

우리들의Chúng tơi đã xuất phát với dự định tạo ra đồng tiền ảo chân chính có thể sử dụng như đồng tiền thật trong cuộc sống thực tế.
Kingdom Coin2.0 co ưu điểm của đồng tiền ảo thông thường và còn là bước phát triển cao hơn một bậc.

Phương tiện thanh toán nhanh nhất.

Kingdom Coin2.0 tự hào có tốc độ chuyển tiền dưới 1 giây.
Đây là điều kiện bắt buộc để trở thành đồng tiền chân chính có thể sử dụng trong cuộc sống thực tế của chúng ta.

Chuỗi liên kết nhẹ không có khả năng bị hack.

Kingdom Coin2.0 sử dụng chuỗi liên kết nhẹ nhất.
Dù sau này số người sử dụng có tăng cao đột ngột thì vẫn có thể sử dụng một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng trên điện thoại thông minh (smartphone).

Global KINGDOM

Who we are

Kingdom Coin2.0 khởi đầu từ Trung Quốc và đang thành lập chi nhánh vận hành trên toàn thế giới như Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam, Campuchia, Ấn Độ, Ả Rập,v.v…

Kingdom Coin2.0 kết hợp hình thức gửi tiền và tự bảo quản tiền và đang theo đuổi hệ thống tiền tệ mới.

Kingdom Coin2.0 chắc chắn một điều rằng đã trở thành vai trò chủ lực mới của đồng tiền ảo ám hiệm hóa được sử dụng trên toàn thế giới do sự phát triển chương trình IOT cơ bản nhanh chóng và nhẹ nhàng

Chi nhánh tại mỗi quốc gia đang được thành lập hiện nay.

Kingdom Coin2.0 đang tiến ra toàn thế giới.
Hiện tại có chi nhánh của 4 quốc gia đang được thành lập và chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng số chi nhánh trên toàn thế giới.