KINGDOM COIN2.0 World

Tiền xu của Vương quốc có những ưu điểm sau đây trong số nhiều loại tiền tệ ảo.

1. Chuỗi khối nhẹ và nhanh
2. Tốc độ truyền nhanh ít hơn 1 giây
3. Tiền xu có thể được sử dụng trong cuộc sống thực

Đăng ký thành viên
slider image slider image slider image slider image slider image

Ví Kingdom Coin thì sao?
Nó hỗ trợ mọi hệ thống vận hành

Kingdom Coin có thể sự dụng ví ở mọi hệ thống vận hành.Chỉ cần có mạng là bạn có thể sử dụng ví Kingdom Coin.

KINGDOM-Coin Video

Đây là clip giới thiệu về Kingdom Coin.
Bạn hãy nhìn ngắm sự ra đời và triển cảnh tương lai của Kingdom Coin.

KINGDOM-Coin Presale

Bạn có thể xem nội dung cụ thể liên quan đến Presale Kingdom Coin bằng video clip.

Tham gia với tư cách là thành viên của Kingdom Coin.

Bạn có thể đăng ký nạo vét của mình bằng cách gia nhập một thành viên của Vương quốc Anh.